Spring naar content

Veiligheid
boven alles

In alles wat we doen staat veiligheid centraal. Sterker nog; we streven ernaar om het goede voorbeeld te geven in onze sector, om zo ook andere spelers aan te moedigen hetzelfde te doen. We hanteren strikte protocollen en handhaven alle relevante wet- en regelgeving om de veiligheid van onze klanten, collega’s, partners en eindgebruikers te waarborgen. Zo kan iedereen werken en leven in een veilige en gezonde sfeer – nu, en in de toekomst.

Zo gaan wij om met veiligheid

Bij MPC Energy staat veiligheid centraal in alles wat we doen.
Lees hier hoe wij omgaan met veiligheid.

1. Preventie Voorkomen is beter dan genezen. We minimaliseren de kans op incidenten door vooraf uitvoerig risico’s te analyseren. Zo kunnen we potentiële gevaren proactief aanpakken.
2. Training We zorgen ervoor dat al onze medewerkers weten hoe ze moeten anticiperen op onveilige situaties, zowel in het voorkomen als het oplossen ervan. Daarom volgt ons team regelmatig veiligheidstrainingen. Zo blijft onze kennis en ervaring altijd up-to-date.
3. Uitrusting Onze collega’s zijn voorzien van de nieuwste en meest effectieve veiligheidsuitrusting, zowel voor hun eigen bescherming als die van een ander. Ook in de toekomst blijven we investeren in technologieën die bijdragen aan een veilige werkomgeving.
4. Communicatie Duidelijke en open communicatie is extreem belangrijk. Zodra onze medewerkers veiligheidszorgen signaleren, moeten ze dit direct kunnen melden via kanalen waarin dit veilig en vertrouwd gebeurt.
5. Voortdurende verbetering Zodra situaties en werkomgevingen veranderen, verandert ook het risico op gevaarlijke situaties. Continu evalueren we hoe we onze procedures en veiligheidsmanagement hierop kunnen optimaliseren.
1. Preventie Voorkomen is beter dan genezen. We minimaliseren de kans op incidenten door vooraf uitvoerig risico’s te analyseren. Zo kunnen we potentiële gevaren proactief aanpakken.
2. Training We zorgen ervoor dat al onze medewerkers weten hoe ze moeten anticiperen op onveilige situaties, zowel in het voorkomen als het oplossen ervan. Daarom volgt ons team regelmatig veiligheidstrainingen. Zo blijft onze kennis en ervaring altijd up-to-date.
3. Uitrusting Onze collega’s zijn voorzien van de nieuwste en meest effectieve veiligheidsuitrusting, zowel voor hun eigen bescherming als die van een ander. Ook in de toekomst blijven we investeren in technologieën die bijdragen aan een veilige werkomgeving.
4. Communicatie Duidelijke en open communicatie is extreem belangrijk. Zodra onze medewerkers veiligheidszorgen signaleren, moeten ze dit direct kunnen melden via kanalen waarin dit veilig en vertrouwd gebeurt.
5. Voortdurende verbetering Zodra situaties en werkomgevingen veranderen, verandert ook het risico op gevaarlijke situaties. Continu evalueren we hoe we onze procedures en veiligheidsmanagement hierop kunnen optimaliseren.

Internationaal erkende veiligheidsstandaarden 

We zijn met trots ISO 9001-gecertificeerd. Dit houdt in dat we aantoonbaar voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van kwaliteitsmanagement. Hiermee streven we continu naar optimalisatie van onze processen en maximale tevredenheid van onze klanten.

ISO 9001: Hoogste standaarden in kwaliteitsmanagement

We zijn met trots ISO 9001-gecertificeerd. Dit houdt in dat we aantoonbaar voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van kwaliteitsmanagement. Hiermee streven we continu naar optimalisatie van onze processen en maximale tevredenheid van onze klanten.

ISO 45001: Managementsystemen voor gezond en veilig werken 

We zijn gecertificeerd volgens ISO 45001. Dit toont onze proactieve aanpak om arbeidsrisico’s te minimaliseren en een veilige werkomgeving te creëren. We beheersen systematisch veiligheidsrisico’s, voldoen aan alle regelgeving en verbeteren continu onze veiligheidsprestaties.

Safety Culture Ladder (SCL) 

Onze SCL-certificering meet de veiligheidscultuur binnen onze organisatie. We zetten ons in voor een cultuur waarin veiligheid van iedereen voorop staat. Deze certificering laat zien dat we voldoen aan veiligheidsnormen en actief veilig gedrag stimuleren en belonen.

VCA**: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers 

MPC Energy heeft het VCA**-certificaat behaald. Dit bevestigt onze geavanceerde aanpak in veiligheid, gezondheid en milieu. Voor onze industrie is dit cruciaal, omdat het aantoont dat wij veiligheid altijd vooropstellen.

Samen sterker in veiligheid

Deze certificeringen zijn de basis, maar niet het eindpunt. We steken dagelijks de handen uit de mouwen om onze systemen en processen voortdurend te verbeteren. Om onze certificeringen te behouden, maar ook om continu de toon te zetten op het gebied van veiligheid in onze sector. We blijven ons inzetten om die voorbeeldfunctie te behouden